Vi tilbyder

Vores produkter

Vi arbejder i zink, kobber, tombak, aluminium og skifer, og de opgaver vi udfører er bl.a.

  • Tagrender, nedløb, skotrender
  • Inddækning af kviste, facader, gavle, stern og skorstene
  • Tagbeklædning
  • Diverse specialopgaver

Skifertag

Facadebeklædning

Specialfremstilling